Festyn rodzinny...


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016


Dnia 23 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas VI. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski. Słowami: "tak niedawno żeśmy się poznali, a już pożegnania nadszedł czas" rozpoczął swoje wystąpienie. Powitał przybyłych gości i pogratulował abiturientom wielu sukcesów. Podziękował nauczycielom za trud włożony w edukację młodego pokolenia, wszystkim pracownikom za wytrwałą pracę, Rodzicom za wsparcie w wychowaniu i kształtowaniu właściwych postaw u dzieci. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Marianna Gierczak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Ćmielów pan Tadeusz Chmielecki, Wicedyrektor szkoły pani Jolanta Pięcińska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Dróżdż.
W tym roku szkolnym, w klasach VI, nagrody otrzymało 8 uczniów.Prymuską szkoły nagrodzoną za szczególne osiągnięcia oraz wysoką średnią ocen została Julia Miernikiewicz uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,45, Marta Jakubowska uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Aleksandra Watras uczennica klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Daniel Rybus uczeń klasy VIa ze średnią ocen 5,27, Sylwia Klechowska uczennica klasy Va ze średnią ocen 5,27, Joanna Cielecka uczennica klasy Vb ze średnią ocen 5,27, Magdalena Mazur uczennica klasy Vb ze średnią ocen 5,27, Mateusz Rękawek uczeń klasy IVa ze średnią ocen 5,27.
Dla tych uczniów specjalne nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów pan Jan Kuśmierz, a wręczył je wiceburmistrz pan Tadeusz Chmielecki i przewodnicząca Rady Miejskiej p. Marianna Gierczak.
Po części oficjalnej uroczystości zgodnej z ceremoniałem nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali szóstoklasiści pod opieką wychowawczyń: pani Julity Witkowskiej i pani Haliny Klechowskiej. Niezwykle ciekawy program artystyczny zaprezentowany na wysokim poziomie podobał się społeczności szkolnej, co nagrodziła gromkimi brawami.
Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2015/2016 nastąpi dnia 24 czerwca 2016r. Wtedy to ufundowane przez Radę Rodziców nagrody książkowe
za wytrwałe i systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności otrzyma 107 uczniów klas I-VI.
Uczniowie SP Nr 1 w Ćmielowie w mijającym roku szkolnym chętnie brali udział, reprezentowali szkołę i odnosili sukcesy w różnych konkursach
i zawodach na szczeblach szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju między innymi w: VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje na wakacje” – II miejsce Natalia Żabicka klasa IIIa, Wojewódzkich Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” I miejsce W. Mucha, III miejsce Kornelia Maziarska, Gminnym konkursie o Janie Brzechwie, „XIII Diecezjalnej Olimpiadzie Wiedzy Liturgicznej”, szkolnych konkursach: „Przeczytaj koniecznie”, „Wydajemy własną książkę”, „Miłość Ojczyzny Poezją Bliska”, „Polska Moja Ojczyzna”, „1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji”, „Najgrzeczniejszy uczeń roku szkolnego 15/16”, „Jedz warzywa, jedz owoce one mają w sobie moce”, „Rozśpiewana wiosna”, „Niebezpieczeństwa grożące dziecku – znam i radzę sobie z nimi”, „Owocowe ABC”, „Zabawy słowem - tautogram”, „Świat bez głodu”, „Czy znasz swoje lektury”.
Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski podziękował wszystkim nauczycielom za trud wniesiony w nauczanie, pracownikom administracyjnym za sprawne funkcjonowanie szkoły, Rodzicom za wszelką pomoc, a uczniom życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Swoje przemówienie dyrektor szkoły zakończył słowami „do widzenia przyjaciele…”.

Pokaz strażacki - 22.06.2016 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie została założona w 1905 roku. Posiada: Męską Drużynę Pożarniczą i sprzęt: 2 samochody pożarnicze średnie z wyposażeniem, motopompę, piły spalinowe i system selektywnego alarmowania.
Prowadzi działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska, rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży to niektóre elementy działalności ćmielowskiej OSP.
W dniu 22 czerwca 2016 roku ćmielowscy strażacy zaprezentowali uczniom naszej szkoły ekscytujący pokaz mający na celu wskazanie uczniom trudu pracy strażaków podczas symulowanej akcji ratowniczej w wypadku samochodowym. Strażacy wykorzystali dostępny sprzęt i ukazali możliwości jego wykorzystania.

Żywa lekcja historii - 21.06.2016 r.


Ciekawą lekcję historii o czasach Krzysztofa Szydłowieckiego przeprowadził dla uczniów naszej szkoły p. Szymon Kasak, który jest członkiem grupy "Sarmata" działającej przy zamku w Baranowie Sandomierskim. Grupa istnieje od 20 lat i liczy 25 członków.
Agencja Sarmata zaprasza na szkolne wycieczki do Baranowa Sandomierskiego na program pt. "Podróż przez wieki". Uczniowie mogą poznać perłę renesansu. przepiękny dziedziniec i odrestaurowane komnaty czekają na wszystkich, którzy chcą się przenieść w świat dzielnych rycerzy i pięknych dam dworu. Zamek w Baranowie Sandomierskim nie bez przyczyny nazywany jest "małym Wawelem". To tu kręcono sceny do kultowego polskiego serialu pt. „Czarne chmury”. Tym razem jednak to pan Szymon Kasak – „rycerz i szlachcic” przyjechał do szkoły i przeniósł wszystkich w czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy uczeń mógł dotknąć historii i poczuć na własnej skórze klimat minionych wieków. Były opowiadane historie o zwyczajach królów, o tym co jadano i co pito oraz jak się ubierano w dawnej Polsce.
Ile ważyła rycerska zbroja? A ile ważył miecz? Czy rycerz zawsze walczył konno? Na te i wiele innych pytań pan Szymon udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Zaprezentował pieczołowicie odtworzone stroje szlacheckie i rycerskie, kunsztownie wykonane szable, szpady i rapiery. Dzieci poznały sylwetkę Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego, kierującego polityką zagraniczną Polski za panowania króla Zygmunta Starego. Ów mąż stanu przybył do Ćmielowa i przejął zamek w rozlewisku rzeki Kamiennej. Od nowego roku szkolnego Krzysztof Szydłowiecki będzie patronem szkoły.
Taka żywa lekcja historii zostanie na zawsze w pamięci uczniów.

Niezwykła lekcja muzyki - 21.06.2016 r.Uczniowie klasy IVa pod opieką p. Danuty Paluch i p. Justyny Bzorek w dniu 21 czerwca 2016 r. brali udział w ciekawej lekcji muzyki u pana Jacka Machały, który jest kolekcjonerem instrumentów muzycznych z całego świata. Jego pasją jest muzyka. Zgromadził on w swych zbiorach instrumenty perkusyjne, dęte, klawiszowe. Obecnie kolekcja liczy około 100 różnego rodzaju instrumentów pochodzących z różnych stron świata. Są to instrumenty orientalne z Afryki, Azji, Ameryki, Australii i Europy. Pan Jacek chętnie dzieli się swoją wiedzą z uczniami, których zaprasza do siebie i udziela im niepowtarzalnych lekcji. W pierwszym dniu lata czwartoklasiści mieli okazję posłuchać historii zgromadzonych instrumentów i możliwość wspólnego zagrania na nich. Ta niezwykła orkiestra grała pod kierunkiem gospodarza lekcji znaną melodię, do której nauczyła się też słów. Niezapomniane chwile uwieczniono na fotografiach, ale na pewno zostaną w sercach młodych muzyków na zawsze.
Uczniowie i opiekunowie składają serdeczne podziękowanie za przyjęcie i otrzymaną wiedzę.

Turniej szachowy w Krzyżtoporze

19 czerwca 2016 roku nasi uczniowie:Cielecki Tymoteusz, Bzorek Mikołaj, Stan Mateusz, Sendrowicz Dominik wzięli udział w „VII Grand Prix Gór Świętokrzyskich o Puchar Wójta Gminy Iwaniska”. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki oraz zwiedzili Zamek Krzyżtopór.

Laureatki konkursu "Sport w wyobraźni ucznia"


10 czerwca 2016 r. w Szkolnym Związku Sportowym w Kielcach uczennice SP Nr 1 w Ćmielowie odebrały nagrody w wojewódzkim konkursie "Sport w wyobraźni ucznia'"
I miejsce zajęła Wiktoria Mucha, a III miejsce Kornelia Maziarska. Obie dziewczynki są uczennicami klasy IVa. Nad przebiegiem konkursu w szkole czuwała pani Renata Wójcik.

Festyn rodzinny

Dzień Dziecka - 2016 r.W ramach obchodów Dnia Dziecka nauczyciele zorganizowali uczniom różnorodne zajęcia edukacyjno-rozrywkowe. Dzieci brały udział m.in. w:
- turnieju szachowym,
- wycieczce do Fabryki Porcelany „Ćmielów – Chodzież”,
- wyrabianiu kolorowej biżuterii,
- zabawach i grach ruchowych na szkolnym placu zabaw,
- konkursie plastycznym pod hasłem: „Mam prawo do…” dotyczącym praw dziecka,
- grillu klasowym,
- zabawach rytmiczno – tanecznych „Muzyka świata”.
Obchody Dnia Dziecka rozszerzono również na liczne imprezy i wycieczki szkolne, które odbyły się i zaplanowane zostały na kolejne dni czerwca:
- szkolny turniej prozdrowotny „Trzymaj Formę” pod hasłem: „Dbaj o zdrowie”,
- Świętokrzyska Mini - Olimpiada Gier i Zabaw Szkół Podstawowych,
- wycieczka do Zatoru – Energylandu” – parku rozrywki,
- wycieczka w Góry Świętokrzyskie,
- wycieczka na Krzemionki,
- wycieczka do manufaktury cukierków w Opatowie,
- wycieczka do Krakowa – Zakopanego – Białki Tatrzańskiej i Szczawnicy,
- wycieczka do izby muzycznej Pana Jacka Machały.
Rada Rodziców naszej szkoły ufundowała dla wszystkich uczniów słodki poczęstunek.

"MAMIE" uroczystość z okazji Dnia Matki25 maja z okazji Dnia Matki odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem pani Barbary Kamińskiej i pani Teresy Wiktorowicz.
Matka, mama, mamusia. Najważniejsza osoba w naszym życiu, bez której nie byłoby nas na świecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez względu na wszystko. Zasługuje na pierwszorzędne miejsce w naszych sercach.
Dzieci zadbały, aby święto Mam stało się dniem wyjątkowym. Najpiękniejsze życzenia, wiersze i piosenki dedykowały mamie. Okazały szacunek, miłość oraz podziękowanie za trud włożony w wychowanie. Życzyły mamom tego co najlepsze: aby każdy dzień przynosił im wiele powodów do radości, dużo sił i prawdziwego uśmiechu na twarzy.
Dzieci obdarowały swoje mamy symboliczną różą i uściskami.
Życzenia mamom złożył pan dyrektor szkoły Leszek Kowalski.

Konkurs patriotyczny "1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji"

„1050 lat historii Polski w wierszu i na ilustracji” – tak brzmiało hasło szkolnego konkursu literacko – plastycznego zorganizowanego dla uczniów klas IV - VI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Uczniowie pisali wiersze i wykonywali prace plastyczne dotyczące wydarzeń obejmujących okres w dziejach Polski obejmujący czas od 966roku do 2016r.
Komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Pięcińska, p. Julita Witkowska, p. Maria Bykowska, p. Renata Saracen oraz p. Danuta Paluch miała trudny wybór. Prace konkursowe zarówno literackie jak i plastyczne prezentowały wysoki walor artystyczny i merytoryczny. Wyłoniono zwycięzców i wyróżniono autorów wierszy i ilustracji.
I tak w kategorii literackiej I miejsce zdobyli: Joanna Cielecka z klasy Vb, Kacper Piętka z klasy Va i Julia Miernikiewicz z klasy VIa, II miejsce –Natalia Pięta z klasy Va, Anna Stępniewska z klasy Vb oraz Mikołaj Pękalski z klasy IVa, zaś III miejsce Klaudia Dulna z klasy VIa i Kacper Heba z klasy VIb.
Wyróżnienia przyznano: Magdalenie Sternik z klasy Vb, Julii Cimale z klasy Vb, Bartłomiejowi Cimale z klasy Vb, Mateuszowi Kociubie z klasy VIa, Zuzannie Cebuli z klasy IVb, Kindze Kozłowskiej z klasy VIb, Marcie Jakubowskiej z klasy VIa, Kindze Koper z klasy Va, Oliwii Chodakowskiej z klasy IVa, Dominice Kędrze z klasy IVa, Sylwii Kotur z klasy Vb, Oliwii Kowalskiej z klasy Vb oraz Nikoli Bukale z klasy Vb.
W kategorii plastycznej I miejsce zajęły: Joanna Cielecka z klasy Vb oraz Julia Miernikiewicz z klasy VIa, II miejsce: Mateusz Cielecki z klasy IVa, Mikołaj Pękalski z klasy IVa i Daniel Rybus z klasy VIa, III miejsce: Magdalena Mazur z klasy Vb, Oliwia Kowalska z klasy Vb i Klaudia Łysoniewska z klasy VIa.
Wyróżniono prace: Wiktorii Pytlak z klasy Vb, Dominiki Kędry z klasy IVa, Edyty Różalskiej z klasy VIa, Wiktorii Muchy z klasy IVa, Anny Stępniewskiej z klasy Vb, Kacpra Chadały z klasy Vb, Dominiki Zielińskiej z klasy IVa, Macieja Brodnickiego z klasy Vb oraz Oliwii Kowalskiej z klasy Vb.

Pismo Święte w naszej szkole.

13 maja o godz. 9.00 w naszej szkole rozpoczął się konkurs biblijny. Jak co roku konkurs cieszył się dużą popularnością, pomimo dość wysokich wymagań w znajomości Pisma Świętego.
Po sprawdzeniu testów zwycięzcami zostali:
1. Aleksandra Religa - Szkoła Podstawowa Stodoły,
2. Karol Ortyński -Szkoła Podstawowa Janowice.
Natomiast Gimnazjum:
1. Anna Gębora z Ożarowa,
2. Daniel Araźny z Brzostowej.


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym. Dzieci po ciepłej herbacie i smacznej bułeczce otrzymały drobne nagrody książkowe. Dziękuję bardzo sponsorom i Panu Dyrektorowi za pomoc w zorganizowaniu konkursu.
Ks. Marcin Czajka

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to uroczysty dzień dla każdego Polaka.
Uczniowie klas VIa i VIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie pod opieką pani Julity Witkowskiej, pani Renaty Saracen, pani Danuty Paluch oraz pani Justyny Bzorek przygotowali z tej okazji bogaty program artystyczny i przedstawili go w dniu 28.04.2016r. Pieśni patriotyczne przeplatały się z utworami poświęconymi ojczyźnie. Przypomniane zostały czasy I rozbioru Polski, świetności naszego kraju oraz ogromna radość ludu Warszawy z uchwalenia w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucji. Uroczystość uświetnił występ grupy tanecznej pod opieką pani Jadwigi Rękawek.
Od 2 maja 2004 roku obchodzimy również Dzień Flagi Państwowej. Uczennice klasy VIa przypomniały społeczności szkolnej rodowód barw narodowych, jego heraldyczne pochodzenie. Zachęcały wszystkich do wywieszenia flagi państwowej i wyeksponowania barw biało – czerwonych – symbolu łączącego cały naród polski.

Festyn ekologiczny


W dniu 21 kwietnia 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie zaprosili do wspólnego udziału w Festynie Ekologicznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzóstowej i przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie. Myślą przewodnią tegorocznego festynu było pytanie „Jak rozweselić Ziemię?”, a jego celem zachęcanie do świadomego kreowania własnego, przyjaznego środowisku zdrowego stylu życia, zainteresowanie problematyką zdrowia i ochrony środowiska, wspólna rozrywka i zabawa, a także promocja wizerunku Miasta Ćmielowa, jako miasta czystego i ekologicznego.
Każda ze szkół w swojej drodze do Domu Kultury manifestowała konieczność ochrony Ziemi i środowiska naturalnego. Uczniowie przygotowali hasła ekologiczne niesione na transparentach oraz zaakcentowali kolor zielony jako kolor bliski środowisku.
Problem zaśmiecania Ziemi został przedstawiony w inscenizacji „Jak rozweselić Ziemię?” przygotowanym przez uczniów klasy VIb i Va ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Program artystyczny uatrakcyjnił występ uczniów z klas I - VI SP Nr 1 w Ćmielowie oraz uczennic ze SP w Brzóstowej.
Na koniec festynu głos zabrał Pan Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, który zwrócił uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i obowiązek segregowania śmieci przez każdego z nas oraz obdarował wszystkich uczestników słodkim pączkiem.
Festyn Ekologiczny to ciekawe przedsięwzięcie, które propaguje zdrowy tryb życia w czystym środowisku.

Test kompetencji trzecioklasistów

Wygenerowano w sekund: 0.26
124,812 unikalne wizyty