Informacja dla rodziców

W związku z wdrażaniem reformy edukacji dnia 28 lutego 2017 r.
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. o godz. 16.00
odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów świętokrzyskich szkół.


Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy kształcenia ogólnego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do udziału w/w spotkaniu.

Zróbmy Pokój

Nasza szkoła od trzech lat współpracuje z Polską Akcją Humanitarną - uzyskuje dofinansowanie dla 10 dzieci z programu „Pajacyk” oraz włącza się w organizowane przez PAH kampanie edukacyjne. W listopadzie szkoła dołączyła do kampanii „Zróbmy Pokój”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych o tematyce humanitarnej, promujących tolerancję, empatię i szacunek dla drugiego człowieka.
Dzieci z klas I- III przygotowały plakaty promujące pokój na świecie, uczniowie klas IV - VI wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Człowiek nie żyje dla siebie, lecz dla innych – komu możemy pomóc?”.
Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniężną na cel utworzenia biblioteczki dla dzieci w Sudanie Południowym. W dniu 14 grudnia w klasach III zostały zorganizowane Pokojowe Zawody Sportowe. Dzieci miały okazję poczuć się reprezentantami i reprezentantkami krajów globalnego Południa. Uczestniczyły w 14 konkurencjach i zabawach sportowych – np. dmuchaniu balonów na czas, kreowaniu mody z papieru toaletowego, piciu mleka przez rurkę, skokach przez skakankę, trafiania lotką do celu, kozłowaniem piłki w miejscu, przeciąganiem się w parach, dmuchaniem piórek nad głową, prowadzeniem reanimacji na fantomie, układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Sport, zwłaszcza dyscypliny drużynowe, okazały się świetnym pretekstem do nauki wspólnego wypracowywania reguł gry, postępowania fair play oraz promowania współpracy i doceniania różnych pomysłów na wzmocnienie zespołu. Atmosfera dobrej zabawy sprzyjała też zacieśnianiu więzi i budowania dobrych relacji między uczestnikami i uczestniczkami wydarzenia.

Jasełka 2016 r.

Boże Narodzenie, to święto pełne uroku. W jego nastrój społeczność szkolną wprowadziło przedstawienie jasełkowe pt. „Jeden dzień w roku” przygotowane przez uczniów klas IIc, IVa, IVb i VIa pod opieką p. Edwarda Sitarskiego, p. Jolanty Peć – Stoczkiewicz, p. Danuty Paluch, p. Julity Witkowskiej, p. Ewy Słapek oraz p. Marty Szczygieł. Niezwykłą dekorację przygotowała p. Zofia Kapciak.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie pan Leszek Kowalski oraz wicedyrektor szkoły p. Jolanta Pięcińska życzyli wiele radości wszystkim zebranym uczniom, nauczycielom i przybyłym na jasełka rodzicom.
Co roku spotykamy się przy wigilijnym stole, by śpiewać ulubione kolędy, łamać się opłatkiem i składać sobie serdeczne życzenia. Atmosferę świąt Bożego Narodzenia przenosimy tu, w szkolne mury.

Człowiek nie żyje dla siebie, lecz dla innych- komu możemy pomóc?

Od 7 do 30 listopada w naszej szkole trwał konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI pod hasłem: „Człowiek nie żyje dla siebie, lecz dla innych – komu możemy pomóc?”. Polegał na przygotowaniu plakatu uświadamiającego potrzebę niesienia pomocy innym ludziom – zwłaszcza starszym, chorym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym, ubogim. Plakat zawierał hasło – postulat uczniów zachęcający innych do okazywania empatii i szacunku osobom starszym, dorosłym, rówieśnikom. Technika wykonywanych plakatów była dowolna. Przy ocenie prac plastycznych były brane pod uwagę zarówno zdolności manualne, estetyka pracy jak i treść pracy.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce Wiktoria Szafraniec – uczennica klasy VI „a”
II miejsce Martyna Beczek – uczennica klasy IV „a”
III miejsce Anna Stępniewska – uczennica klasy VI „b”

Konkurs zorganizowany został przez Samorząd Uczniowski oraz pedagoga szkolnego.

Drugie śniadanie w klasie VI b


9 grudnia 2016 roku na zajęciach z wychowawcą uczniowie klasy VIb z wychowawczynią Renatą Wójcik wspólnie spędzili piątkowy poranek przygotowując drugie śniadanie. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak ważne w żywieniu jest drugie śniadanie i zbilansowana dieta. Wychowawczyni zwróciła uwagę dzieci na rolę owoców i warzyw w spożywanych posiłkach. Wspólne śniadanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. Każde z dzieci z dużą przyjemnościom i zainteresowaniem przygotowało smaczny i zdrowy posiłek.

Czytamy bajki - 25 listopada 2016 r.5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To wyjątkowe święto obchodzi się z okazji urodzin filmowego twórcy bajek Walta Disneya. W nawiązaniu do tego wydarzenia dnia 24 listopada 2016 r. w szkole członkowie Koła Miłośników Kultury i Języka Polskiego pod opieką nauczycielki – bibliotekarki p. Renaty Saracen i nauczycielki języka polskiego p. Danuty Paluch, ubrani w bajkowe stroje prezentowali m.in. postacie Gęsiareczki z baśni braci Grimm, Małej Syrenki z serii bajek Disneya oraz Kota, którego nie było Ewy Mirkowskiej.
Wiktoria Rusinowicz, Wiktoria Przeradzka i Wiktoria Szafraniec odwiedzały uczniów klas I – III i czytały im bajki i baśnie wprowadzając jednocześnie w czarodziejski, magiczny świat. Zachęcały tym samym do wypożyczania i czytania książek z biblioteki szkolnej. Ta wyjątkowa prezentacja przypadła do gustu młodszym kolegom
i koleżankom.

Świętokrzyski Dzień Badmintona - Ćmielów 2016

25 listopada 2016 roku w szkole odbył się Świętokrzyski Dzień Badmintona. Projekt Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskiego Związku Badmintona, który miał na celu promowanie aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz wspieranie szkół w zakresie kultury fizycznej. Impreza została przeprowadzona w formie „Warsztatów dla uczniów, nauczycieli, rodziców klas I-III”. W projekcie wzięli udział uczniowie klas I-III, nauczyciele oraz rodzice. Szkołę w rozgrywkach reprezentował dyrektor Leszek Kowalski. Warsztaty prowadzili uczniowie klas VI. Uczestnicy w czasie imprezy rozegrali mecze z dyrektorem szkoły Leszkiem Kowalskim, nauczycielem wychowania fizycznego Renatą Wójcik oraz rodzicami: Pękalską Agnieszką, Moroń Agnieszką, Ciecieląg Edytą, Chlewicką Małgorzatą, Chodakowskim Rafałem. W czasie warsztatów uczniowie poznali historię oraz podstawowe zasady gry badmintona. Uczniowie brali udział w zabawach przygotowujących do gry w badmintona. Imprezę przygotowała i przeprowadziła Renata Wójcik .

Olimpiada Liturgiczna w naszej szkole - 2016 r.

23 listopada na godz. 8.30 zjechali się uczestnicy olimpiady z całego dekanatu ożarowskiego do naszej szkoły. Temat konkursu brzmiał: „Słudzy Miłosierdzia – misja osób konsekrowanych w diecezji sandomierskiej widziana oczyma dzieci i młodzieży”. Przywitał nas serdecznie Pan Dyrektor i po krótkiej modlitwie rozpoczęliśmy zmagania liturgiczne.

Zwycięzcami zostali: gimnazjum – I. Karol Kozakiewicz z Ożarowa, II. Michał Tracz z Ożarowa, III. Dominika Kieloch z Ćmielowa; szkoła podstawowa – I. Nikola Bukała z Ćmielowa, II. Joanna Cielecka z Ćmielowa, III. Marcelina Pietruszka z Brzóstowej.

Bardzo się cieszymy, że dwie uczennice z naszej szkoły okazały się najlepsze w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym w Sandomierzu.
Ks. Marcin Czajka

Uroczystość nadania nowego imienia szkole - 21 października 2016 r.


Nadanie imienia to niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły. W dniu 21 października 2016 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie uroczyście otrzymała imię Krzysztofa Szydłowieckiego i przyjęła nowy sztandar.
Podniosłe obchody tego wyjątkowego święta szkoły rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym w Ćmielowie. Nabożeństwo poprowadził i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan, Proboszcz Parafii Czesław Gumieniak.

Poczet sztandarowy Rodziców zgodnie z ceremoniałem i obowiązującą procedurą przekazał sztandar na ręce dyrektora pana Leszka Kowalskiego, od którego przejął go poczet sztandarowy uczniów. Uczniowie z honorem złożyli uroczystą przysięgę.
W tym dniu także w poczet szkolnej braci zostali przyjęci pierwszoklasiści, którzy z wielkim przejęciem wypowiedzieli słowo – Ślubujemy. Dyrektor szkoły dokonał pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie przyjmując pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Uczniowie otrzymali upominki od zaproszonych gości.
Ważnym elementem uroczystości było poświęcenie tablicy pamiątkowej usytuowanej w hu szkoły, której fundatorami są Państwo Ewa i Sławomir Górowie. Poświęcenia dokonał Ksiądz Dziekan Czesław Gumieniak.
Część artystyczną nawiązującą do czasów złotego wieku w historii Polski przygotowali uczniowie klas Ia, IVb, Va, Vb, VIa, VIb pod opieką p. Teresy Wiktorowicz, p. Julity Witkowskiej i p. Danuty Paluch. Scenografię, strojami z czasów epoki renesansu, uświetnił pan Szymon Kasak.
Zebrani obejrzeli także prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Monikę Miklewicz przedstawiającą sylwetkę nowego patrona Krzysztofa Szydłowieckiego oraz obrazującą historię szkoły i miasta Ćmielowa.
Podczas uroczystości wypowiedziano wiele ciepłych, serdecznych słów i życzeń.
Wszyscy goście mogli wpisywać się do Księgi Pamiątkowej.
Dyrekcja szkoły składa podziękowania wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu uroczystości.

Zaproszenie na akademię z okazji nadania imienia szkole

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole - 30.09.2016 r.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay) to akcja edukacyjna. Odbywa się zawsze w ostatni piątek września. W tym roku – 30 września szkoły z różnych stron świata uczestniczyły w tym wydarzeniu. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do tej akcji. W związku z tym w klasach III, IV, V i VI odbyły się klasowe konkursy dotyczące tabliczki mnożenia, które wyłoniły w każdej klasie Mistrza Tabliczki Mnożenia.

Laureatami zostali:
Dorian Dróżdż kl. IIIa, Filip Filipowski kl. IIIb i Kamil Kaczmarski kl.IIIc
Zuzanna Gajos kl. IVa i Wiktoria Przeradzka kl. IVb
Kacper Granat kl. Va i Mateusz Kołodziejski kl. Vb
Kinga Koper kl. VIa i Nikola Bukała kl. VIb

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 2016 r.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i buduje więzi między dorosłymi a dziećmi. Święto ma w naszym kraju już 16-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
Czytanie na głos stymuluje rozwój dzieci oraz wzbogaca ich słownictwo. Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród aktorów, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, rodziców, a nawet polityków, którzy chętnie angażują się w ten projekt. W tym dniu w wielu miejscach organizowane jest wspólne, głośne czytanie.

W naszej szkole po raz pierwszy w akcję głośnego czytania w dniu 29.09.2016r. włączyli się rodzice, dziadkowie, uczniowie i nauczyciele. Grono czytających utworzyli dyrektor szkoły p. Leszek Kowalski, który rozpoczął prezentację tekstu, p. Magdalena Misiek, p. Marta Mucha, p. Katarzyna Granat, p. Zofia Kapciak, p. Agnieszka Pajda, Augustyna Piękoś, p. Agnieszka Szałapska, p. Barbara Chmielewska, p. Danuta Paluch oraz p. Radosław Bzorek a także Nikola Bukała uczennica klasy VIb i Mikołaj Pękalski uczeń klasy Va. Imprezę poprowadziła uczennica klasy Va Dominika Zielińska.
Z okazji roku Henryka Sienkiewicza wybrano bestseler, który przeniósł czytających i słuchających na niebezpieczną afrykańską pustynię i na ścieżki nieprzemierzonej puszczy, w świat przygód Stasia i Nel.
Miła i przyjazna atmosfera sprzyjała wdzięcznej lekturze „W pustyni i w puszczy” tej przygodowej książki naszego noblisty.

Wycieczka rowerowa - 9 września 2016 r.

Uczniowie z klasy VIB 9 września 2016 roku poznawało swój region na rowerach, w kontekście kulturowym, społecznym, przyrodniczym i historycznym. Uczniowie podczas wycieczki rowerowej dostrzegli walory turystyczne swojej okolicy. Zwiedzili: kościół w parafii Ruda Kościelna, elektrownię wodną w Stokach Dużych oraz poznali historię przydrożnych kapliczek. Organizatorzy i opiekunowie imprezy: Renata Wójcik i Piotr Krawczyk.

Turniej szachowy w Ostrowcu Św.

W dniu 26 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły: Kotur Sylwia, Kotur Arkadiusz, Różalski Bartłomiej wzięli udział w Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca. Turniej przygotował Klub Szachowy „Hetman” działający przy Miejskim Centrum Kultury. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Opiekunem uczniów była pani Renata Wójcik.

"Każdy ma swoją historię, tylko nie każdy potrafi ją opowiedzieć."

"Każdy ma swoją historię, tylko nie każdy potrafi ją opowiedzieć."

Trudno się nie zgodzić z mądrością zawartą w tych słowach. Przekonani są
o tym absolwenci i miłośnicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Liczna grupa przyjaciół szkoły corocznie spotyka się regularnie od 2004 roku w murach szkoły w sali nr 13 i opowiada swoją przygodę. Jedenaścioro absolwentów Jedynki przy ulicy Długiej w Ćmielowie w czasie wakacji organizuje spotkania i wspomina dawne szkolne dzieje, opowiada anegdoty i tworzy nowe historie. Ta silna i wytrwała kompania dba o swe dziedzictwo. A szkole zawsze zostawi jakiś szczególny dar. Na ostatnim spotkaniu zdecydowano, że zostanie odnowiony drewniany parkiet. Podłoga więc obecnie lśni swym blaskiem.

Rodzice uczniów klasy IIa obecnie uczących się w sali nr 13 wyrażają swą wdzięczność, dzieci są szczęśliwe, że spędzają czas w pięknie odnowionej klasie. Sponsorzy przekazali na ten cel 2500 złotych. Serdeczne słowa podziękowania dyrekcja szkoły, dzieci, rodzice i nauczyciele kierują do: p. Zbigniewa Czuby, p. Janusza Drzewieckiego, p. Janusza Faleckiego, p. Jana Kaczanowskiego, p. Tomasza Łysoniewskiego, p. Ireneusza Myśliwskiego, p. Elżbiety Rogali, p. Mirosława Rogali, p. Jacka Rutkiewicza, p. Macieja Stefańskiego oraz p. Hieronima Wanata.

Życzą jednocześnie jeszcze wielu miłych spotkań w tak wyjątkowym gronie miłośników i przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie.
Wygenerowano w sekund: 0.34
139,762 unikalne wizyty